Nagroda Ministerstwa Oświaty w Warszawie dla Anny Marii Norman

Podaczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Polskim Ośrodku Społeczno – Kulturalnym w Londynie - Ambasador RP, pan Arkady Rzegocki, wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej. Spośród nauczycieli i kierowników polskich szkół na terenie Wielkiej Brytanii wyróżniono tą nagrodą trzy osoby, a wśród nich – Panią Annę Marię Norman.

Nagroda ta przyznawana jest osobom, które na przestrzeni wielu lat wielokierunkowo działały w swoim środowisku polonijnym, a więc w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju placówek oświatowych, osiągnęły wysokie wyniki nauczania, miały duży wkład w propagowanie polskiej kultury i tradycji, bezinteresownie niosły pomoc, stanowiły pomost pomiędzy społecznością polską i angielską, cieszą się powszechnym zaufaniem.

Pani Ania Norman działa w środowisku polonijnym od 30 lat; na co dzień łączy pracę zawodową z działaniem na rzecz tutejszej Polonii. Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia, w które angażuje się Pani Ania, zwłaszcza, że sama o nich nie mówi, pozostając niejako z boku swoich własnych działań. Znana jest jako osoba bezinteresownie niosąca pomoc, zaangażowana w rozwiązywanie często niełatwych problemów Polaków. Jako kierownik koordynuje pracą Polskiej Szkoły, a jako nauczyciel rokrocznie odnosi sukcesy w wysokich wynikach egzaminów swoich uczniów. Jej doświadczenie i kwalifikacje pozwalają na zdawanie przez polskich uczniów egzaminów ustnych GCSE w placówkach, które nie posiadają wyspecjalizowanych egzaminatorów; warto nadmienić, że bez jej zaangażowania oraz fachowej pomocy przeprowadzenie tych egzaminów na terenie Cambridge nie byłoby możliwe. Pani Ania pomaga w propagowaniu i przeprowadzaniu spotkań popularyzujących polską tradycję, kulturę, również wśród osób anglojęzycznych. Wiele organizacji i instytucji angielskich współpracuje własnie z nią. Służy pomocą studentom w gromadzeniu materiałów do prac magisterskich oraz innych opracowań, badań naukowych. Reprezentuje Polską Szkołę (szeroko pojętą) na forum organizacji dwujęzycznych. Radą i doświadczeniem wspiera organizowanie nowo powstających polskich szkół. Od lat zaangażowana w pomoc seniorom, nie tylko w Cambridge.

Trudno wymienić wszystkie inicjatyw y i dokładnie określić ,,ramy’’ działalności Pani Ani Norman, ponieważ przekracza je swoją aktywnością i kosztem własnego czasu, którego chyba nie ma... Bardzo cieszymy się, że w wąskim gronie wyróżnionych znalazła się właśnie Pani Ania, choć ta nagroda na pewno nie równoważy tak wielu lat niestrudzonej pracy,oddania i wytrwałości, zwłaszcza, że nie zawsze wieją przychylne wiatry...