Klub Małego Czytelnika

Teatr Kleks oraz Polska Biblioteka w Cambridge zapraszają wszystkie dzieci do Klubu Małego Czytelnika.

Zajęcia mają służyć promocji czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzaniu potrzeby sięgania po polskajęzyczną literaturę piękną, a wszystko to poprzez magiczny świat zabawy i wspólnego, głośnego czytania książek. Chcemy również zachęcić rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom.

Wszystkim małym klubowiczom gwarantujemy:

  • oryginalne zajęcia
  • kontakt z wartościową literaturą
  • pobudzające wyobraźnię zabawy teatralne
  • gry z chustą (klanza)
  • zajęcia plastyczne (czytanie+działanie)
  • naukę wesołych piosenek
  • warsztaty recytatorskie

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują Karty Małego Czytelnika, a za każde zejęcia, w których wzięli udział, kolorowe naklejki. Za każde 8 nazbieranych naklejek Mali Klubowicze dostają Nagrody Niespodzianki!

Zajęcia odbywają się w Bibliotece Domu Polonia w Cambridge (231 Chesterton Road, CB4 1AS) w każdą sobotę o g. 13:00.

Więcej informacji:    Facebook, wystarczy wpisać: Klub Małego Czytelnika w Cambridge
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  07450 720882

 

(…) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wyprzedażach. (…)

(…) Zacznijmy od korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego dziecka. (…) Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. (…)

(…) Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą. Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. (…)

(…) Głośne czytanie pomaga także w wyrobieniu niezwykle ważnej umiejętności umysłu, jaką jest…

Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej "Wychowanie przez czytanie" wydanej przez Świat Książki. Książka odpowiada na pytanie co i jak czytać dzieciom, ale przede wszystkim dlaczego warto to robić. Zachęcamy do lektury!