Grono pedagogiczne

Mgr Anna-Maria Norman (dyrektor szkoły)

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek filologia angielska) oraz Wydziału Sztuki i Literatury Anglia Ruskin University (kierunek języki europejskie i kulturoznawstwo) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego i języka polskiego jako obcego dla różnych grup wiekowych, egzaminach AQA i Asset Languages.

Prowadzi grupę z językiem angielskim jako wiodącym oraz przygotowanie do egzaminu GCSE.

Zainteresowania profesjonalne dotyczą m.in zagadnień wielokulturowości oraz problemów związanych z dwujęzycznością.

Mgr Hanna Burnet (nauczycielka języka polskiego)

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, obecnie pracuje w szkole podstawowej. Ze szkoła polską jestem związana od 2005 roku. Nauczanie języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej daje mi ogromną satysfakcje.

Mgr Anna Getka-Winek (nauczycielka języka polskiego)

Jestem absolwentką filologii polskiej i białoruskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam Studio Teatralne Tomasza Zadróżnego w Warszawie oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice. Przez kilka lat pracowałam jako instruktor teatralny w jednym z warszawskich klubów kultury oraz jako specjalista do spraw kultury w Polskim Związku Niewidomych. Mam także doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Jestem związana z Polską Sobotnią Szkołą w Cambridge od grudnia 2012 roku. Od wielu lat staram się w swojej działalności pedagogicznej wprowadzać szeroko rozumianą edukację teatralną, w tym także edukację poprzez dramę. Czynię to w sytuacjach nie tylko związanych bezpośrednio z teatrem (z przygotowaniem przedstawienia), ale też w trakcie lekcji z uczniami i studentami czy też w pracy z niepełnosprawnymi.

Mgr Elżbieta Jerszyńska

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moje specjalizacje to teatrologia, nauczanie szkolne oraz przedszkolne. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i zawód nauczyciela sprawia mi ogromną satysfakcję.

Cieszę się, że mogę dzielić moją wiedzę i miłość do języka ojczystego z dziećmi Polskiej Szkoły Sobotniej w Cambridge.

Mgr Małgorzata Karolina Jones (nauczycielka języka polskiego)

Ukończyłam historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz tłumaczenia ustne i pisemne, polsko-angielskie na University of Westminster w Londynie.

Pracę w Polskiej Sobotniej Szkole w Cambridge rozpoczęłam w roku szkolnym 2007/08 jako nauczyciel historii, a obecnie pomagam również w zajęciach z języka polskiego w najmłodszej grupie. Nauczanie dzieci, a także dorosłych pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat polskiej kultury i języka, sprawia mi wielką satysfakcję.

Lidia Krajewska (nauczycielka języka polskiego)

Swoją pracę pedagogiczną rozpoczęłam ucząc w Szkole Podstawowej Nr. 253 w Warszawie przez 25 lat. Pracowałam z dziećmi w kl. 1-3 oraz uczyłam muzyki w klasach starszych.

Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem. Prowadziłam chór szkolny, rytmikę, zespół gry na instrumentach, przedstawienia teatralne i grupy taneczne. Przeprowadziłam wiele lekcji pokazowych i koleżeńskich dla nauczycieli. Za pracę i zaangażowanie otrzymałam Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie.

Nowym doświadczeniem i ogromną satysfakcją będzie dla mnie rozpoczęcie pracy w Polskiej Sobotniej Szkole w Cambridge.

Mgr Monika Kryń

Ukończyłam jednolite magisterskie studia realizowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Od zawsze interesowała mnie praca z dziećmi - ich nauka i rozwój. Doświadczenie pedagogiczne zdobywałam jako wolontariusz w placówkach społeczno-wychowawczych w Lublinie. Przez rok prowadziłam zajęcia w ramach indywidualnego nauczania, uczestniczyłam także w kołach integracyjnych dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz udzielałam korepetycji w klasach podstawowych i gimnazjalnych.

Z radością i olbrzymią satysfakcją rozpoczynam pracę w Polskiej Sobotniej Szkole jako nauczyciel klasy trzeciej w roku szkolnym 2018/19. Jestem dumna że będę mogła przyczynić się do zdobywania wiedzy i umiejętności przez młode pokolenie na obczyźnie.

Mgr Violetta Pietruszyńska (nauczycielka religii)

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i teologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez dziesięć lat pracowałam jako nauczyciel religii oraz wychowawca świetlicy na poziomie klas 0-VI.Prowadziłam również zajęcia rewalidacyjne w macierzystej szkole. Z Polską Sobotnią Szkołą jestem związana od czterech lat jako rodzic. Natomiast w ubiegłym roku pracowałam na zastępstwie jako nauczyciel religii. Z radością podejmę dalszą pracą z dziećmi oraz współpracę z rodzicami.

Mgr Katarzyna Rajewska (nauczycielka języka polskiego)

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego na różnych poziomach. Prowadzę grupę najmłodszą o profilu podstawowym. Na moich zajęciach dzieci uczą się czytać, pisać, umiejętnie posługiwać się językiem polskim, ale również zapoznają się z różnorodnymi tekstami kultury polskiej i polskimi tradycjami.

Daria Trafalska (nauczycielka języka polskiego)

Jestem studentką filologii polskiej. Kierunek ten realizuję w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyłam także specjalizację nauczycielską w ramach studiów na tym samym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim.

W semestrze zimowym tego roku szkolnego, zastąpię Panią Anię Getkę-Winek. Moim priorytetem jest utrzymanie, stworzonej przez Anię, ciepłej atmosfery wśród klasy - z zachowaniem aktywnej realizacji materiału. Istotną kwestią dla mnie, jest także indywidualne podejście do każdego z uczniów i kontakt z Rodzicami, którzy współtworzą z nami miłość do języka ojczystego.