Grono pedagogiczne

Mgr Anna-Maria Norman (dyrektor szkoły)

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek filologia angielska) oraz Wydziału Sztuki i Literatury Anglia Ruskin University (kierunek języki europejskie i kulturoznawstwo) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego i języka polskiego jako obcego dla różnych grup wiekowych, egzaminach AQA i Asset Languages.

Prowadzi grupę z językiem angielskim jako wiodącym oraz przygotowanie do egzaminu GCSE.

Zainteresowania profesjonalne dotyczą m.in zagadnień wielokulturowości oraz problemów związanych z dwujęzycznością.

Mgr Anna Arkuszewska (nauczycielka historii i języka polskiego)

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiadam ponad dziesięcioletnią praktykę nauczania języka polskiego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. W ramach zajęć w Polskiej Szkole prowadzę również zajęcia przygotowujące do egzaminów na poziomie AS i A Level będącymi odpowiednikami egzaminu maturalnego z języka polskiego. Posiadam też doświadczenie w przygotowaniu do międzynarodowej matury z literatury polskiej (International Baccalaureate). Bardzo cieszą mnie postępy uczniów w zdobywaniu wiedzy i konkretnych umiejętności w języku polskim, ich zainteresowanie polską tradycją, kulturą.

Doceniam trud rodziców, którzy mimo wielu obowiązków czuwają, aby ich dzieci wzrastały w poczuciu przynależności do polskich korzeni.

Mgr Hanna Burnet (nauczycielka języka polskiego)

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, obecnie pracuje w szkole podstawowej. Ze szkoła polską jestem związana od 2005 roku. Nauczanie języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej daje mi ogromną satysfakcje.

Mgr Małgorzata Fryc (nauczycielka języka polskiego)

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek – pedagogika i język angielski. Posiadam certyfikat ukończenia półrocznego „Programu Nauczani a Wartości” na IUMW.

Przez trzy lata byłam wolontariuszem w Świetlicy Socjoterapeutycznej, co pozwoliło mi poznać specyfikę pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Doświadczenie zawodowe z dobywałam, pracując w poznańskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Jestem związana z Polską Szkołą Sobotnią w Cambridge od 2013 roku. Podczas moich zajęć staram się w ciekawy sposób rozbudzać w uczniach zamiłowania czytelnicze, chęć po znania języka polskiego, polskich tradycji i kultury. Chcę także rozpocząć z nimi wędrówkę do świata wartości. Praca w Polskiej Szkole sprawia mi ogromną przyjemność, a kontakt z najmłodszymi uczniami oraz ich rodzicami przynosi wiele satysfakcji.

Mgr Anna Getka-Winek (nauczycielka języka polskiego)

Jestem absolwentką filologii polskiej i białoruskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam Studio Teatralne Tomasza Zadróżnego w Warszawie oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice. Przez kilka lat pracowałam jako instruktor teatralny w jednym z warszawskich klubów kultury oraz jako specjalista do spraw kultury w Polskim Związku Niewidomych. Mam także doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Jestem związana z Polską Sobotnią Szkołą w Cambridge od grudnia 2012 roku. Od wielu lat staram się w swojej działalności pedagogicznej wprowadzać szeroko rozumianą edukację teatralną, w tym także edukację poprzez dramę. Czynię to w sytuacjach nie tylko związanych bezpośrednio z teatrem (z przygotowaniem przedstawienia), ale też w trakcie lekcji z uczniami i studentami czy też w pracy z niepełnosprawnymi.

Mgr Małgorzata Karolina Jones (nauczycielka języka polskiego)

Ukończyłam historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz tłumaczenia ustne i pisemne, polsko-angielskie na University of Westminster w Londynie.

Pracę w Polskiej Sobotniej Szkole w Cambridge rozpoczęłam w roku szkolnym 2007/08 jako nauczyciel historii, a obecnie pomagam również w zajęciach z języka polskiego w najmłodszej grupie. Nauczanie dzieci, a także dorosłych pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat polskiej kultury i języka, sprawia mi wielką satysfakcję.

Mgr Agata Helena Major (nauczycielka języka polskiego)

Jestem filologiem klasycznym - latynistą. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Doświadczenie pedagogiczne zdobyłam ucząc języka łacińskiego i kultury antycznej w klasach gimnazjalnych i licealnych oraz przygotowując studentów do egzaminu z łaciny. Przez dwa lata prowadziłam nauczanie indywidualne dla uczennicy Integracyjnej Szkoły Podstawowej. Realizowałam także różne projekty teatralne i muzyczne w rodzinnej parafii. Jestem nauczycielem w Polskiej Szkole Sobotniej od 2013 roku.

Lidia Krajewska (nauczycielka języka polskiego)

Swoją pracę pedagogiczną rozpoczęłam ucząc w Szkole Podstawowej Nr. 253 w Warszawie przez 25 lat. Pracowałam z dziećmi w kl. 1-3 oraz uczyłam muzyki w klasach starszych.

Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem. Prowadziłam chór szkolny, rytmikę, zespół gry na instrumentach, przedstawienia teatralne i grupy taneczne. Przeprowadziłam wiele lekcji pokazowych i koleżeńskich dla nauczycieli. Za pracę i zaangażowanie otrzymałam Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie.

Nowym doświadczeniem i ogromną satysfakcją będzie dla mnie rozpoczęcie pracy w Polskiej Sobotniej Szkole w Cambridge.

Mgr Violetta Pietruszyńska (nauczycielka religii)

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i teologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez dziesięć lat pracowałam jako nauczyciel religii oraz wychowawca świetlicy na poziomie klas 0-VI.Prowadziłam również zajęcia rewalidacyjne w macierzystej szkole. Z Polską Sobotnią Szkołą jestem związana od czterech lat jako rodzic. Natomiast w ubiegłym roku pracowałam na zastępstwie jako nauczyciel religii. Z radością podejmę dalszą pracą z dziećmi oraz współpracę z rodzicami.

Mgr Katarzyna Rajewska (nauczycielka języka polskiego)

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego na różnych poziomach. Prowadzę grupę najmłodszą o profilu podstawowym. Na moich zajęciach dzieci uczą się czytać, pisać, umiejętnie posługiwać się językiem polskim, ale również zapoznają się z różnorodnymi tekstami kultury polskiej i polskimi tradycjami.

Daria Trafalska (nauczycielka języka polskiego)

Jestem studentką filologii polskiej. Kierunek ten realizuję w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyłam także specjalizację nauczycielską w ramach studiów na tym samym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim.

W semestrze zimowym tego roku szkolnego, zastąpię Panią Anię Getkę-Winek. Moim priorytetem jest utrzymanie, stworzonej przez Anię, ciepłej atmosfery wśród klasy - z zachowaniem aktywnej realizacji materiału. Istotną kwestią dla mnie, jest także indywidualne podejście do każdego z uczniów i kontakt z Rodzicami, którzy współtworzą z nami miłość do języka ojczystego.

Mgr Anna Wiechnik (nauczycielka języka polskiego i geografii)

Absolwentka Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Nauczycielka języka polskiego i geografii w Polskiej Sobotniej Szkole w Cambridge od 2010 roku.

Bardzo cenne jest dla mnie angażowanie sie uczniów zarówno w pracy nad językiem polskim, poznawaniu geografii Polski i zapoznawaniem i przyswajaniem przez dzieci tradycji i kultury polskiej. Cieszy mnie niezmiernie pielęgnowanie języka polskiego na obczyźnie z młodym pokoleniem.