Legitymacje szkolne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że polskie urzędy konsularne w Wielkiej Brytanii rozpoczęły informowanie o sposobie ubiegania się o legitymacje szkolne, które na mocy uchwały polskiego parlamentu obowiązujacej od 21. kwietnia 2017, będą mogły być uzyskane przez uczniów i nauczycieli szkół polonijnych.

Legitymacje uprawniają do różnorakich zniżek i będą wydawane przez Konsulat RP właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Prosimy o zapoznanie sie z informacjami zamieszczonymi na stronie konsulatu.

Londyński okręg konsularny – Ambasada RP w Londynie: http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/uprawnienia_do_znizek_dla_dzieci_i_mlodziezy

Istnieje możliwość złożenia podań za pośrednictwem Szkoły. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tej opcji, prosimy o przekazanie nam wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony Konsulatu) osobiście w sobotę 20. maja, lub dostarczenie go do poniedziałku 22. maja do Domu Polonia (231 Chesterton Road, Cambridge CB4 1AS) w kopercie zaadresowanej do Polskiej Szkoły Sobotniej. Zbiorowe podanie zostanie wyslane przez nas do Konsulatu w przyszłym tygodniu, wiec formularze dostarczone po upływie w/w terminu, nie będą mogły zostać do niego dołączone.

Z poważaniem,
Anna-Maria Norman